Tarieven 2021

keyboardTarieven muzieklessen
Prijs per half uur per persoon € 20,50. Je betaalt BTW vanaf 21 jaar. Groepsles behoort ook tot de mogelijkheden, voor max. 4 personen. Als de groep bestaat uit 2 personen dan is men vrij om te kiezen uit een half uur les per week of één uur les per week. Als de groep groter is dan 2 personen dan zijn de lessen één uur per week. De prijs per half uur blijft gelijk aan de bovenstaande tarieven. De verdeelsleutel is dan het aantal personen per les.
Bijvoorbeeld: 2 broertjes hebben samen les.
Zij betalen per half uur per persoon € 20,50 : 2 = € 10,25.
4 klasgenootjes hebben samen les.
Zij betalen per half uur per persoon € 20,50 : 4 = € 5,13

Betalen per les!
Belangrijk om te weten is het feit dat je per les betaalt en niet voor een vaste periode, zodoende betaal je nooit voor een les die je niet hebt gevolgd. Ben je met vakantie of kan je, om wat voor reden dan ook, niet lessen? Dan betaal je gewoon niet, zo simpel is het!
Te mooi om waar te zijn? Kom eens een tijdje lessen en je komt er vanzelf achter. Geen contract, dus je zit nergens aan vast. Mooi toch?
marcel-gitaarLease gitaar
Ook is het mogelijk om een gitaar te huren voor een periode van 6 maanden. De kosten van de huur zijn € 10,00 per maand. Het betreft hierbij de huur van een tweedehands gitaar. Na het ondertekenen van het huurcontract gaat de huurperiode van 6 maanden in. Na deze 6 maanden huur krijgt de huurder van het tweedehands instrument een nieuwe gitaar aangeboden. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden, aangezien het nieuwe instrument is voldaan d.m.v. de betaalde huur over de afgelopen 6 maanden.

Factuur online
Iedere maand ontvangt de leerling of de ouders van de leerling een online factuur per mail met daarop aangegeven de lesdagen van de aankomende maand en het te betalen bedrag over de aangegeven lesdagen. De online factuur wordt in de laatste week van de maand verstuurd en dient binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoud ik het recht voor om de leerling(en) verdere toegang tot het muziekonderwijs te ontzeggen.