Algemene voorwaarden

drumsVoorwaarden
Het is hierbij belangrijk dat je duidelijk aangeeft welke locatie, welke dag en welk tijdstip jouw voorkeur geniet. Wanneer er geen lege lesplaatsen zijn, zal degene die bovenaan de wachtlijst staat het eerste benaderd worden wanneer er een lesplaats vrijkomt. Er zijn geen contractuele verplichtingen. Wanneer je om wat voor reden dan ook besluit om te stoppen met lessen, moet je dat wel minimaal één maand van te voren aangeven.
Afmelden van een doordeweekse les doe je minimaal één dag van te voren. Wie zich op de lesdag zelf afmeldt is de les van die dag kwijt. Wanneer ik mij afmeld wordt de gemiste les ingehaald of in de daaropvolgende maand verrekend.

Inschrijven
Inschrijving vindt schriftelijk plaats tijdens de eerste les d.m.v. een inschrijfformulier.

Afmelden
Afmelden van een doordeweekse les doe je minimaal één dag van te voren. Wie zich op de lesdag zelf afmeldt is de les van die dag kwijt. Wanneer ik mij afmeld wordt de gemiste les ingehaald of in de daaropvolgende maand verrekend.

marcel-keyboardVakanties
Het liefst minimaal één week van te voren aangeven dat je met vakantie gaat, zodat ik daar met het lesrooster rekening mee kan houden en open lesuren bijtijds kan invullen. Mocht je de lessen die in jouw vakantietijd vallen al hebben betaald, dan worden deze in de daaropvolgende lesmaand verrekend.

Rechten en copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mars & Dee Music Productions. Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.

Aansprakelijkheid
Mars & Dee Music Productions is in niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Mars & Dee Music Productions draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die specifieke informatiebronnen. Ook is Mars & Music Productions niet aansprakelijk voor letselschade of schade aan een instrument.